Danielle vill lyfta frågeställningar kring genus och identitet

 

Danielle Pamp är född 1991 och är uppvuxen vid Görväln i Järfälla. Hon studerar just nu på Akademie de bildenden Künste i Wien och det

här är hennes första separatutställning. Danielle vill lyfta frågeställningar kring genus och identitet genom att undersöka hur alla olika sidor av henne uppfattas av betraktarna.

"Jag jobbar ofta med självbiografiskt material såsom upplevelser, erfarenheter och iakttagelser. På så vis kan man säga att mina verk är mer eller mindre tydliga former av självporträtt. Något som är viktigt för mig är att inte vara övertydlig. Jag vill att mina verk skall säga sitt på ett subtilare sätt, kunna betraktas och tolkas utifrån flera plan och synvinklar och att de kan upplevas med en mer allmän blick. Man kan säga att jag söker allmänna uttryck för personliga katastrofer. Jag målar eller gestaltar verkligheten sådan jag upplever den. Min verklighet och dess olika sidor, därav benämningen eller temat scener ur vardagen. Ordet scener passar som uttryck eftersom de ögonblicksbilder jag gestaltar är som plockade från olika sidor och situationer i just vardagen, intima privata, i det allmänna rummet och i mötet med andra karaktärer som får delroller i den berättelse som rullar fram. Ljusa minnesfragment och interaktioner med andra liksom mer ensamma existentiella.”

Vad händer när den klassikt kvinnliga operadivan framträder med en barytons röst?

Danielle använder sig ofta av musik performance som medium och ofta har hon samma narrativ som i måleriet. I det performativa arbetet kan hon lyfta fram ämnen på ett mer direkt sätt och använda sig själv som verktyg.

"Mitt syfte är att lyfta frågeställningar kring genus och identitet genom att undersöka hur alla olika sidor av mig uppfattas av betraktarna. Hur uppfattas min röst och mitt yttre kombinerat, bara röst eller bara utseende, hur skiljer det sig hur man uppfattar mig som karaktär och vad kan dras för slutsatser?  Med denna föresats har jag tex arbetat med opera performance, en inriktning som i hög grad drar tankarna till arketyper kring manligt och kvinnligt. Vad händer då när den klassiskt kvinnliga operadivan framträder med en barytons röst? Och hur blir upplevelsen av klassisk opera i ett annat forum än en opera eller teaterscen?"

Ett annat tema Danielle har börjat arbeta kring är skapandeprocessen eller insikten kring sin egen identitet som kvinna. För att till fullo kunna bejaka sin kvinnliga identitet söker jag efter likheterna mellan sig och generationen av kvinnor före sig i sin familj, ett sätt att placera in sig själv i det ledet. 

"Framträdandena blir lite som ett slags minnesfragment från dåtid och nutid, Att gå in i och ut ur olika roller eller sidor av mig själv som ett utforskande av min egen kvinnoroll. Det gör jag genom att sjunga stycken från olika tider eller som har en speciell mening eller kontext och genom att klä mig som min mor, mormor eller gammelmormor eller i deras faktiska kläder.” 

Danielle Pamp "Scener ur vardagen"

Debututställning 21/9 - 14/10 Karlavägen 1

Galleri Helle Knudsen

Stora Gungans väg 11, 122 31 Enskede

Stängt för sommaren. Välkommen åter 20/8!

Mail: info@gallerihelle.com

Telefon: 08-661 06 84

Alla kontaktuppgifter

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle