Kanske är förlusten av mitt språk huvudorsaken till att jag arbetar med konst.

Uppdaterad: 28 feb 2019


Tomas Colbengtson

Konstnären Tomas Colbengtson är född och uppvuxen i en liten samisk by vid Björkvattnet i Tärna, det nordligaste området för det sydsamiska språket. Under sin uppväxt talades det väldigt sällan i klara ordalag om det myndighetsövergrepp byborna hade blivit utsatta för av den svenska staten, men man kunde förstå att någonting hade skett som påverkat byns innevånare mycket negativt.

När den svenska staten annekterade traditionella renbetesområden och vatten förbjöd man samtidigt religionen, språket och renskötseln.Monotypi på aluminium av Tomas Colbengtson

"Kolonisationen av samer har resulterat i att nu levande ättlingar i somliga fall inte ens ser dig som samer."

När jag vandrar i fjällen och ser spår efter gamla boplatser och övervuxna rengärden fylls jag med glädje, men också sorg och ilska. Kolonisationen av samer har resulterat i att nu levande ättlingar i somliga fall inte ens ser dig som samer.


Nya boken Faamoe

Det samiska området sträcker sig över de norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det känns naturligt för mig att leda blicken ytterligare runt polcirkeln reflekterande kring de historiska och kulturella likheter som binder samman dessa områden.


I mina verk undersöker jag hur vårt koloniala arv har förändrat våra liv och det nordligaste landskapet. Samma processer och mekanismer som påverkat urfolk oavsett var i världen vi befinner oss. Kanske är förlusten av mitt språk huvudorsaken till att jag arbetar med konst.
I mars släpps Tomas nya bok Faamoe. Boken är skriven på svenska, sydsamiska och engelska.

Text: Jan Erik Lundström Förord: Tomas Colbengtson Sydsamisk översättare: Per Martin Israelsson Grafisk form: Jennifer Bergkvist Förlag: Gaaltije Sydsamisk historia och kultur Sydsamisk konstmonografi, 160 sidor.


Boken kostar 220 kronor och finns redan nu till försäljning på galleriet.

>> Se verk av Tomas Colbengtson

Galleri Helle Knudsen

Stora Gungans väg 11, 122 31 Enskede

Stängt för sommaren. Välkommen åter 20/8!

Mail: info@gallerihelle.com

Telefon: 08-661 06 84

Alla kontaktuppgifter

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle