Håkan Berg

född 1958 och bor i byn Maglehem mellan Kristianstad och Simrishamn.

"Bild är språk. Dess minsta beståndsdelar kan tas isär och sättas samman. En färg, en form, en textur ställs intill en annan - och något aldrig tidigare uttalat blir sagt. Jag vet inte alltid vad jag vill säga förrän jag formulerar det. Jag har ingen agenda. Jag försöker stå ut med att inte veta hur det skall gå. Allt vi tänker, känner, alla våra sinnesförnimmelser, varje idé, alla ting förhåller sig till och interagerar med andra. 
Varje yta står i relation till andra ytor, varje rum talar med andra rum.  Det vi är, är otänkbart utan dessa rörelser."

>> Se även Håkans grafiska blad till Våga Se

Utbildning

Grafikskolan Forum Malmö
Bildlärarutbildningen Högskolan Umeå
Konstskolan Krisianstad

 

Separatutställningar i urval

Galleri Matzner och Matzner, Hagestad
Karlshamns konsthall
Grafiska Sällskapet, Stockholm
Galleri Thomassen Göteborg
Våga Se Galleri Stockholm
Ekebyhov slott, Stockholm
Galleri Thomassen, Göteborg
Galleri Birthe Laursen, Paris
Flamenska galleriet, Borås
Galleri Bergdala, Växjö
Konsthallen, Kristianstad
Galleri Perssson, Malmö
Stadion Nord, Berlin 
Galleri Magnus Åklund, Lund
Galleri Birthe Laursen, Paris

Representerad

Nationalmuseum, Stockholm
Statens konstråd
Ystad konstmuseum
Göteborgs konstmuseum
Malmö museer
Västerås konstmuseum
Norrköping konstmuseum
Helsinborgs museum
Kristianstads läns museum
Landstingssamlingar

Galleri Helle Knudsen

Stora Gungans väg 11, 122 31 Enskede

Stängt för sommaren. Välkommen åter 20/8!

Mail: info@gallerihelle.com

Telefon: 08-661 06 84

Alla kontaktuppgifter

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle